Realme C2 sạc không báo gì Realme C2 sạc không báo gì 2
Realme C2 sạc không báo gì

Realme C2 sạc không báo gì

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi hoặc thảo luận xin vui lòng đọc ở đây!
Vui lòng tắt AdBlock hoặc thêm trang web của chúng tôi vào Danh sách trắng để hỗ trợ Phone Repair
Đọc ở đây! Phone Repair Điều khoản và Quy tắc
Share This Thread:
Trần Thị KhuyênTrần Thị Khuyên Reply...
#Thread Lucifersama Lucifersama
Thử r nhưng chưa thành công. Cảm ơn bác đã cs

Với trường hợp sạc không báo gì, bạn cần kiểm tra áp chân sạc, áp chân pin, sau đó mới tiến hành làm theo các bước dưới đây

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi hoặc thảo luận xin vui lòng đọc ở đây!
Vui lòng tắt AdBlock hoặc thêm trang web của chúng tôi vào Danh sách trắng để hỗ trợ Phone Repair
Đọc ở đây! Phone Repair Điều khoản và Quy tắc

image quote pre code