Samsung Galaxy J4 Plus J415 mất đèn màn hình Samsung Galaxy J4 Plus J415 mất đèn màn hình 2
Samsung Galaxy J4 Plus J415 mất đèn màn hình

Samsung Galaxy J4 Plus J415 mất đèn màn hình

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi hoặc thảo luận xin vui lòng đọc ở đây!
Vui lòng tắt AdBlock hoặc thêm trang web của chúng tôi vào Danh sách trắng để hỗ trợ Phone Repair
Đọc ở đây! Phone Repair Điều khoản và Quy tắc
Share This Thread:
Trần Thị KhuyênTrần Thị Khuyên Reply...
#Thread Unknown Unknown
minh co 1 cay bi như vậy. làm theo hình vẫn không dc. mong dc chỉ giáo ạ

bạn kiểm tra thế nào

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi hoặc thảo luận xin vui lòng đọc ở đây!
Vui lòng tắt AdBlock hoặc thêm trang web của chúng tôi vào Danh sách trắng để hỗ trợ Phone Repair
Đọc ở đây! Phone Repair Điều khoản và Quy tắc

image quote pre code