-->

Hướng dẫn tạo Forum liên hệ đẹp cho blogspot (Blogger)

Hướng dẫn tạo Forum liên hệ đẹp cho blogspot (Blogger)

Hướng dẫn tạo Forum liên hệ đẹp cho blogspot (Blogger)

Forum liên hệ là một phần cần thiết cho blog nhưng khó tùy biến thêm vào trang tĩnh. Hôm nay sửa chữa điện thoại sẽ hướng dẫn tạo Forum liên...
9:55 PM
Forum liên hệ là một phần cần thiết cho blog nhưng khó tùy biến thêm vào trang tĩnh. Hôm nay sửa chữa điện thoại sẽ hướng dẫn tạo Forum liên hệ đẹp cho blogspot (Blogger).


Hướng dẫn tạo Forum liên hệ đẹp cho blogspot (Blogger).

Vào Blog > Trang > Trang mới > HTML. Chèn code sau vào đó và lưu lại.

<style scoped="scoped" type="text/css">
.contact-form-box{width:50%;margin:20px auto;padding:0;}
#ContactForm1_contact-form-name, #ContactForm1_contact-form-email{width: 70%;height:auto;margin: 5px auto 15px;padding: 10px;background: #ebebeb;border: 1px solid #ccc;color:#777;border-radius:3px;box-shadow: 0px 4px 0px 0px #c7c5c7;}
#ContactForm1_contact-form-name:focus, #ContactForm1_contact-form-email:focus, #ContactForm1_contact-form-email-message:focus{background: #fffff7;outline:none}
#ContactForm1_contact-form-email-message{width: 95%;height: 100px;margin: 5px auto;padding: 10px;background: #ebebeb;border: 1px solid #ccc;color:#777;font-family:Arial, sans-serif;border-radius:3px;box-shadow: 0px 4px 0px 0px #c7c5c7;}
#ContactForm1_contact-form-submit {display:block;height: 35px;float: left;color: #FFF;padding: 0 20px;margin: 10px 0 5px 0;cursor: pointer;background-color:#f4836a;box-shadow: 0px 4px 0px 0px #c75b45;border:1px solid #eb7d67;border-radius:3px;text-shadow:0px 1px 0px #de5135;} #ContactForm1_contact-form-submit:hover {background-color:#f5785f;}
#ContactForm1_contact-form-submit:active {position:relative;top:2px;box-shadow: 0px 2px 0px 0px #c75b45;}
#ContactForm1_contact-form-submit:focus{outline:none}
#ContactForm1_contact-form-error-message, #ContactForm1_contact-form-success-message{width: 100%;margin-top:35px;text-align:left}
@media screen and (max-width: 768px){ .contact-form-box{width:100%;}
#ContactForm1_contact-form-name, #ContactForm1_contact-form-email,#ContactForm1_contact-form-email-message{width: 96%;}
}
@media screen and (max-width: 480px){ #ContactForm1_contact-form-name, #ContactForm1_contact-form-email,#ContactForm1_contact-form-email-message{width: 94%;}
}
</style>
<br />
<div class="contact-form-box">
<form name="contact-form">
<input id="ContactForm1_contact-form-name" name="name" placeholder="Name" size="30" type="text" value="" /><br />
<input id="ContactForm1_contact-form-email" name="email" placeholder="Email" size="30" type="text" value="" /><br />
<textarea cols="25" id="ContactForm1_contact-form-email-message" name="email-message" placeholder="Message" rows="5"></textarea><br />
<input id="ContactForm1_contact-form-submit" type="button" value="Submit" /><br />
<div style="max-width: 222px; text-align: center; width: 100%;">
<div id="ContactForm1_contact-form-error-message">
</div>
<div id="ContactForm1_contact-form-success-message">
</div>
</div>
</form>
</div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
if (window.jstiming) window.jstiming.load.tick('widgetJsBefore');
//]]>
</script>
<script src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/2271878333-widgets.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript">
//<![CDATA[
if (typeof(BLOG_attachCsiOnload) != 'undefined' && BLOG_attachCsiOnload != null) { window['blogger_templates_experiment_id'] = "templatesV1";window['blogger_blog_id'] = '5141823992238115776';BLOG_attachCsiOnload(''); }_WidgetManager._Init('//www.blogger.com/rearrange?blogID\x3d5141823992238115776','//www.kompiajaib.com/','5141823981922315776'); _WidgetManager._RegisterWidget('_ContactFormView', new _WidgetInfo('ContactForm1', 'footer1', null, document.getElementById('ContactForm1'), {'contactFormMessageSendingMsg': 'Sending...', 'contactFormMessageSentMsg': 'Your message has been sent.', 'contactFormMessageNotSentMsg': 'Message could not be sent. Please try again later.', 'contactFormInvalidEmailMsg': 'A valid email address is required.', 'contactFormEmptyMessageMsg': 'Message field cannot be empty.', 'title': 'Contact Form', 'blogId': '5141823992238115776', 'contactFormNameMsg': 'Name', 'contactFormEmailMsg': 'Email', 'contactFormMessageMsg': 'Message', 'contactFormSendMsg': 'Send', 'submitUrl': 'https://www.blogger.com/contact-form.do'}, 'displayModeFull')); //]]> </script>

Thay 5141823992238115776 bằng ID của bạn.

Cách lấy ID Blogspot:

ID Blogspot ở trên thanh địa chỉ blog như hình.


Từ khóa tìm kiếm: mẫu form liên hệ đẹp, tạo form liên hệ trong blogspot, tạo form liên hệ bằng html, code liên hệ html, tạo form liên hệ cho web, biểu mẫu liên hệ, tạo form đăng ký cho blogspot, chèn google form vào blogspot.

Chúc các bạn thành công!
Hướng dẫn tạo Forum liên hệ đẹp cho blogspot (Blogger) Hướng dẫn tạo Forum liên hệ đẹp cho blogspot (Blogger)Admin8.8stars based on9reviewsForum liên hệ là một phần cần thiết cho blog nhưng khó tùy biến thêm vào trang tĩnh. Hôm nay sửa chữa điện thoại sẽ hướng dẫn tạo Forum liên...

Blogger Comments

 • linh kiện điện thoại giá rẻ tphcm
 • chợ linh kiện điện thoại
 • shop linh kiện điện thoại
 • linh kiện sửa điện thoại
 • đại lý linh kiện điện thoại tại hà nội
 • cửa hàng linh kiện điện thoại tại hà nội
 • linh phụ kiện điện thoại
 • linh kiện điện thoại tphcm
 • mua linh kiện điện thoại
 • linh kiện điện thoại hà nội
 • sỉ linh kiện điện thoại
 • linh kiện điện thoại giá sỉ
 • linh kiện điện thoại
 • linh kien dien thoai
 • phụ kiện điện thoại
 • phu kien dien thoai