-->

Auto link cho từ khóa trong bài viết của Blogspot (Blogger)

Auto link cho từ khóa trong bài viết của Blogspot (Blogger)

Auto link cho từ khóa trong bài viết của Blogspot (Blogger)

Bình thường điện thoại để chèn link cho từ khóa trong bài viết bạn phải chèn thủ công. Với bài viết có nhiều từ khóa sẽ rất mất thời gian kh...
1:20 PM
Bình thường điện thoại để chèn link cho từ khóa trong bài viết bạn phải chèn thủ công. Với bài viết có nhiều từ khóa sẽ rất mất thời gian khi chèn. Bài viết này sửa chữa điện thoại sẽ hướng dẫn các bạn chèn link cho từ khóa trong bài viết của blogspot.


Tự động chèn link cho từ khóa trong bài viết của blogspot.

Bước 1: Đăng nhập vào Blogger > Vào Chủ đề > Chỉnh sửa HTML.
Bước 2: Chèn 1 trong 2 đoạn code bên dưới vào trước thẻ </head> (Ấn Ctrl + F sau đó nhập nội dung để tìm kiếm nhanh).

- Đoạn 1:  Các liên kết mở ngay tại trang bạn đang xem.

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function doHighlight(a,c,f){for(var d="",b=-1,g=c.toLowerCase(),e=a.toLowerCase();0<a.length;)b=e.indexOf(g,b+1),0>b?(d+=a,a=""):a.lastIndexOf(">",b)>=a.lastIndexOf("<",b)&&e.lastIndexOf("/script>",b)>=e.lastIndexOf("<script",b)&&(d+=a.substring(0,b)+'<a title="'+a.substr(b,c.length)+'" alt="'+a.substr(b,c.length)+'" href="'+f+'">'+a.substr(b,c.length)+"</a>",a=a.substr(b+c.length),e=a.toLowerCase(),b=-1);return d} function highlightSearchTerms(a,c,f,d){searchArray=c?[a]:a.split(" ");div=document.getElementById(d);a=div.innerHTML;for(c=0;c<searchArray.length;c++)a=doHighlight(a,searchArray[c],f);div.innerHTML=a;return!0};
//]]>
</script>

- Đoạn 2: Các link mở ra trong tab mới.

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function doHighlight(a,c,f){for(var d="",b=-1,g=c.toLowerCase(),e=a.toLowerCase();0<a.length;)b=e.indexOf(g,b+1),0>b?(d+=a,a=""):a.lastIndexOf(">",b)>=a.lastIndexOf("<",b)&&e.lastIndexOf("/script>",b)>=e.lastIndexOf("<script",b)&&(d+=a.substring(0,b)+'<a title="'+a.substr(b,c.length)+'" alt="'+a.substr(b,c.length)+'" href="'+f+'" target="_blank">'+a.substr(b,c.length)+"</a>",a=a.substr(b+c.length),e=a.toLowerCase(),b=-1);return d} function highlightSearchTerms(a,c,f,d){searchArray=c?[a]:a.split(" ");div=document.getElementById(d);a=div.innerHTML;for(c=0;c<searchArray.length;c++)a=doHighlight(a,searchArray[c],f);div.innerHTML=a;return!0};
//]]>
</script>

Bước 3: Tìm đoạn code sau:

<data:post.body/>

Thay thế nó thành:

<div expr:id='"summary" + data:post.id'>
<data:post.body/>
</div>
<script type='text/javascript'>
highlightSearchTerms('Từ khóa 1',true,'Link từ khóa 1','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('Từ khóa 2',true,'Link từ khóa 2','summary<data:post.id/>');
highlightSearchTerms('Từ khóa 3',true,'Link từ khóa 3','summary<data:post.id/>');
</script>

Lưu ý: Mỗi blog thường có từ 2 đến 4 đoạn code <data:post.body/> như trên. Các bạn phải chèn đúng vị trí mới hiển thị.

Trong đó:

Thay Từ khóa 1,2,3 thành các từ khóa bạn hay sử dụng trong blog.
Thay Link từ khóa 1,2,3 thành link tương ứng với các từ khóa.
Để thêm từ khóa mới bạn chỉ cần thêm đoạn mã bên dưới vào trước thẻ </script> của đoạn code trên.

highlightSearchTerms('Từ khóa n',true,'Link từ khóa n','summary<data:post.id/>');

Bước 4: Lưu mẫu lại và kiểm tra.

Từ khóa tìm kiếm: seo auto links & related posts, plugin tạo liên kết nội bộ, wordpress auto tag, chèn link vào bài viết wordpress, cách tạo đường link trong wordpress, plugin seo wordpress tốt nhất, viết bài chuẩn seo trên wordpress, cách chèn link vào ảnh trong wordpress.

Chúc các bạn thành công!
Auto link cho từ khóa trong bài viết của Blogspot (Blogger) Auto link cho từ khóa trong bài viết của Blogspot (Blogger)Admin8.8stars based on9reviewsBình thường điện thoại để chèn link cho từ khóa trong bài viết bạn phải chèn thủ công. Với bài viết có nhiều từ khóa sẽ rất mất thời gian kh...

Blogger Comments

 • linh kiện điện thoại giá rẻ tphcm
 • chợ linh kiện điện thoại
 • shop linh kiện điện thoại
 • linh kiện sửa điện thoại
 • đại lý linh kiện điện thoại tại hà nội
 • cửa hàng linh kiện điện thoại tại hà nội
 • linh phụ kiện điện thoại
 • linh kiện điện thoại tphcm
 • mua linh kiện điện thoại
 • linh kiện điện thoại hà nội
 • sỉ linh kiện điện thoại
 • linh kiện điện thoại giá sỉ
 • linh kiện điện thoại
 • linh kien dien thoai
 • phụ kiện điện thoại
 • phu kien dien thoai