Nokia 1110i hao nguồn chờ Nokia 1110i hao nguồn chờ 2
Nokia 1110i hao nguồn chờ

Nokia 1110i hao nguồn chờ

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi hoặc thảo luận xin vui lòng đọc ở đây!
Vui lòng tắt AdBlock hoặc thêm trang web của chúng tôi vào Danh sách trắng để hỗ trợ Phone Repair
Đọc ở đây! Phone Repair Điều khoản và Quy tắc
Bb
+ 37
+ 2
Bb
Bb
Vị trí bài viết:
#c-4278815226104534318
Counter:
+ 37
Kích thước tác giả:
+ 2
Theo dõi bài viết:
Share This Thread:

Mình tháo rồi vẫn nhanh hết pin bạn à

Bb Hi, click Bb to see more profile
Share This Thread:
Trần Thị KhuyênTrần Thị Khuyên Reply...
#Thread Bb Bb
Mình tháo rồi vẫn nhanh hết pin bạn à

b cần phải kẹp dòng để xem dòng dao động thế noafp, có rất nhiều nguyên nhân, đây là một trong những giải pháp cho máy 1110i hao nguồn thôi b

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi hoặc thảo luận xin vui lòng đọc ở đây!
Vui lòng tắt AdBlock hoặc thêm trang web của chúng tôi vào Danh sách trắng để hỗ trợ Phone Repair
Đọc ở đây! Phone Repair Điều khoản và Quy tắc

image quote pre code